Условия за ползване

 

Ние от Ту Хелт Ап ООД искаме да предоставим най-доброто обслужване на нашите клиенти. С тази цел, ние събираме данни за нашите потребители за да подобрим услугите, които предлагаме. Знаем, че текстовете за условия за ползване, защита на личните данни, и декларациите за поверителност не са най-интересното четиво, но тъй като Вашата конфиденциалност и сигурност са изключително важни за нас, описахме в достъпен текст какви данни събираме, как ги обработваме, как ги съхраняваме и как може да получите информация за това.

По-долу сме описали всички права и задължение спрямо законовите изисквания. Приятелски Ви казваме, че в най-прост вариант ние събираме и обработваме Вашите Имена, имейл, и телефон, за да може да Ви предложим услугата за резервация на час, както и неговата промяна или отлагане. Ако решите да се абонирате за нашите бюлетини, изискваме само Вашия имейл адрес. Тъй като здравното консултиране събира допълнителни данни, след направената заявка и при решение за включване към програмите, Вие ще трябва да подпишете договор и да дадете съгласието си за обработка на допълнителни данни.

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Та, започваме.

Обща информация

В качеството си на администратори на лични данни Ту Хелп Ап ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събират единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне услугите на фирмата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: Ту Хелп Ап ООД

 • ЕИК/БУЛСТАТ: 176275904

 • Седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, ул Емилиян Станев 2А

 • Телефон: 0888 884 478

 • E-mail: hello@2healthhub.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Телефон:02 915 3 518 5

 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Ту Хелп Ап ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Член 1.

Ту Хелп Ап ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги въз основа на следното:

 • Изпълнение на задълженията по договор с Вас

 • Изрично получено съгласие от Вас при запитване чрез онлайн формуляр на http://www.2helthhub.com

 • За целите на легитимния интерес на Ту Хелп Ап ООД

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Член 2.

Ту Хелп Ап ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружествата, както и за запитване чрез сайта или резервации (http://www.2healthhub.com), включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по предлаганите услуги

 • счетоводни цели

 • защита на информационната сигурност

 • обезпечаване и изпълнението на предоставяне на съответната услуга

 • Правене, променяне, и отменяне на резервации

Ту Хелп Ап ООД спазваследните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

 • ограничение на целите на обработване

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни

 • точност и актуалност на данните

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, Ту Хелп Ап ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Ту Хелп Ап ООД?

Член 3.

Ту Хелп Ап извършват следните операции с личните данни за следните цели:

 • Направа, промяна, и отмяна на резервации

 • Имейл маркетинг и реклама

 • Изпълнение на задълженията на фирмата към клиентите по договорни абонаменти карти за посещения

Ту Хелп Ап ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания. Ваши индивидуални данни: Две имена, имейл и телефон.

 • Цел, за която се събират данните: Направа, промяна, и отмяна на резервации, имейл маркетинг и реклама, изпълнение на задълженията на фирмата към клиентите по договорни абонаменти карти за посещения

 • Основание за обработка на личните Ви данни: С приемането на политиката за защита на личните данни на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел - – чл. 6, ал. 1, б. (a) от GDPR

Други данни, които Ту Хелп Ап ООД обработва: при влизане и използване на мобилното приложение 2Health App се събират данни за използвания IP адрес, устройство и настройки.

 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на качеството и сигурността на услугата, локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

 • Основания за обработка на данните: IP адресът и информация относно използваното устройство се събират на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

 • Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между Ту Хелп Ап ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Ту Хелп Ап ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация

Личните данни са събрани от Ту Хелп Ап ООД от лицата, за които се отнасят

Ту Хелп Ап ООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни

Срок на съхранение на личните Ви данни

Член 4

Ту Хелп Ап ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от изискванията на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на този срок, Ту Хелп Ап ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне

Ту Хелп Ап ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Ту Хелп Ап ООД или друго

Предаване на вашите лични данни за обработване

Член 5

Ту Хелп Ап ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679

Ту Хелп Ап ООД Ви уведомяват в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Член 6

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Ту Хелп Ап ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Ту Хелп Ап ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Член 7

Вие имате право да изискате и получите от Ту Хелп Ап ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Ту Хелп Ап ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Ту Хелп Ап ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Член 8

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Ту Хелп Ап ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Член 9

Вие имате правото да поискате от Ту Хелп Ап ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Ту Хелп Ап ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Ту Хелп Ап ООД

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

Ту Хелп Ап ООД не са длъжни да изтрият личните данни, ако ги съхраняват и обработват:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

 • а целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Ту Хелп Ап ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация

Ту Хелп Ап ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхраняват, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Член 10

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Ту Хелп Ап ООД.

Вие можете да поискате от Ту Хелп Ап ООД директно да прехвърлят Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Член 11

Вие можете да поискате от Ту Хелп Ап ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ту Хелп Ап ООД може да откаже да предоставят тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Член 13

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Ту Хелп Ап ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Член14

Ако Ту Хелп Ап ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Ту Хелп Ап ООД не са длъжни да Ви уведомяват, ако:

 • са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността

 • са взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Член 15

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави, с изключение на случаите, когато услугите и продуктите са предложени от фирми и институции, базирани и регистрирани в трети държави.

Други разпоредби

Член 16

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва.

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни

 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 • Телефон:02 915 3 518 5

 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Член 17

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез свободен текст по имейл. Разбира се, тази форма не е задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Член 18

Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

РЕЗЕРВАЦИИ

Член 19

Имате право да отмените резервацията си онлайн до 3 часа преди класа, за който сте се записали. За останалите случаи, моля обадете се на рецепцията. За нас е важно инструкторите и клиентите да са информирани за свободните места и за клиентите, понеже това ни помага да подготвим помещението и класа в оптимална форма.