Часовете на Елеонора Иванова

Практиките на Ели са разнообразни и насочени към освобождаване от ежедневно насъбирания стрес, както и целящи да достигнете усещане за удоволствие, бидейки в своя храм и дом, а именно вашето тяло.

 
 
 
 

DeStress Yoga

DeStress Yoga практиките, които Ели води в 2Health Hub, са разнообразни и насочени към освобождаване от ежедневно насъбирания стрес, както и целящи да достигнете усещане за удоволствие, бидейки в своя храм и дом, а именно вашето тяло. Пречистващи и енергизиращи, те ще ви презаредят, така че да можете с лекота да се справяте със задачите и предизвикателствата, които неминуемо са част от вашия живот.

  • Ниво

    • Отворено ниво

  • Програма

    • Понеделник: 13:00-14:00

    • Четвъртък: 17:30-18:30

 

НИВА

Отворено ниво

Отворено за всички нива от начинаещи до по-напреднали и опитни ученици. Преподавателят адаптира класа според присъстващите като дава различни модификации и вариации на позите.

Начинаещи

Отворено за напълно начинаещи, такива в началните стъпки в Йога или хора, които търсят по-лека форма на асана практика. Ще научите основите на йога.

Средно-напреднали

Работи се на по-дълбоко физическо и психологическо ниво чрез по-сложни практики. Въвеждат се по-предизвикателни вариации на асани и се търси по-задълбочена връзка между дъха и движението. Учениците се запознават и с разнообразни Праняма практики и магията на мантрите. Не се препоръчва за ниво Начинаещи.

Напреднали

Предизвикателни практики за по-опитни ученици, които смело играят със сложни пози като Стойка на глава и ръце, Гарван и др., които предполагат по- сериозни знания и посвещаване в принципите на изпълнение на асаните и дишането (Пранаяма). Учениците от ниво Средно-напреднали са добре дошли, но трябва да подхождат с внимание и сериозност към задълбочеността и трудността на практиките от нивото за Напреднали. Не се препоръчва на ниво Начинаещи.