Часовете на Райя

Райя вярва, че практикуването на асана ни уравновесява, когато животът ни “разклаща”. За нея йогата е истински всеобхватна и ще продължава да черпи от изворите й и да предава наученото на своите ученици.

 
 
 
 

VinYin Flow

VinYin Flow практиките са балансирани, също както ин и ян са. VinYin класът започва с енергичен виняса флоу и завършва с ресторативни ин асани. Най-важният съвет на Райя свързан с физическата част на йогата, е да слушате тялото си и да модифицирате позите, така че да му прилягат. VinYin класовете са подходящи както за напълно начинаещи, така й за напреднали.

  • Ниво

    • Отворено ниво

  • Програма

    • Сряда: 13:00-14:00

    • Събота: 13:15-14:15

 

НИВА

Отворено ниво

Отворено за всички нива от начинаещи до по-напреднали и опитни ученици. Преподавателят адаптира класа според присъстващите като дава различни модификации и вариации на позите.

Начинаещи

Отворено за напълно начинаещи, такива в началните стъпки в Йога или хора, които търсят по-лека форма на асана практика. Ще научите основите на йога.

Средно-напреднали

Работи се на по-дълбоко физическо и психологическо ниво чрез по-сложни практики. Въвеждат се по-предизвикателни вариации на асани и се търси по-задълбочена връзка между дъха и движението. Учениците се запознават и с разнообразни Праняма практики и магията на мантрите. Не се препоръчва за ниво Начинаещи.

Напреднали

Предизвикателни практики за по-опитни ученици, които смело играят със сложни пози като Стойка на глава и ръце, Гарван и др., които предполагат по- сериозни знания и посвещаване в принципите на изпълнение на асаните и дишането (Пранаяма). Учениците от ниво Средно-напреднали са добре дошли, но трябва да подхождат с внимание и сериозност към задълбочеността и трудността на практиките от нивото за Напреднали. Не се препоръчва на ниво Начинаещи.