Цени и оферти

Единични посещения

60 минути - 12 лв• 90 минути - 15 лв

Абонаментни Карти за 60-минутни класове

• 4 посещения • 30 дни • 43 лв

• 8 посещения • 30 дни • 82 лв

• 12 посещения • 30 дни • 115 лв

Абонаментни Карти за 90-минутни класове

• 4 посещения • 30 дни • 54 лв

• 8 посещения • 30 дни • 102 лв

• 12 посещения • 30 дни • 144 лв

Индивидуален клас

60 минути - 70 лв

Картите са валидни само за фиксирания период и не могат да се удължават или използват от други лица.

В 2Health Hub приемаме карти Мултиспорт!


2Health Hub излиза в лятна ваканция и ще бъде затворен в периода от 12-ти август до 1-ви септември!

 

Запазете клас

Drukowanie

В 2Health Hub приемаме карти Мултиспорт.

NOTE! Картите не важат за всички часове. Вижте графика за повече информация.