Часовете на Теодора

Класовете на Теди комбинират предизвикателство и лекота, сила и гъвкавост, и са наситени с динамика и бързи преливащи движения, съчетани с балансиращи дихателни и медитативни практики.

 
 
 
 

Шивананда Йога

Този вид практика следва определена последователност от асани с кратко задържане във всяка поза в пълна координация с дъха. Съчетава хармонично физическа, дихателна, балансираща и релексираща практика.

 • Ниво

  • Средно-напреднали и напреднали

 • Програма

  • Четвъртък: 13:00-14:00

Асана и Пранаяма

Тази практика е подходяща за всеки любител или напреднал. Асана и пранаяма е комплексна практика, включваща асани,пранаяма и медитативни техники за постигане на здраво тяло,спокоен концентриран ум и удовлетвореност.

 • Ниво

  • Средно-напреднали и напреднали

 • Програма

  • Събота: 12:15-13:15

 

НИВА

Отворено ниво

Отворено за всички нива от начинаещи до по-напреднали и опитни ученици. Преподавателят адаптира класа според присъстващите като дава различни модификации и вариации на позите.

Начинаещи

Отворено за напълно начинаещи, такива в началните стъпки в Йога или хора, които търсят по-лека форма на асана практика. Ще научите основите на йога.

Средно-напреднали

Работи се на по-дълбоко физическо и психологическо ниво чрез по-сложни практики. Въвеждат се по-предизвикателни вариации на асани и се търси по-задълбочена връзка между дъха и движението. Учениците се запознават и с разнообразни Праняма практики и магията на мантрите. Не се препоръчва за ниво Начинаещи.

Напреднали

Предизвикателни практики за по-опитни ученици, които смело играят със сложни пози като Стойка на глава и ръце, Гарван и др., които предполагат по- сериозни знания и посвещаване в принципите на изпълнение на асаните и дишането (Пранаяма). Учениците от ниво Средно-напреднали са добре дошли, но трябва да подхождат с внимание и сериозност към задълбочеността и трудността на практиките от нивото за Напреднали. Не се препоръчва на ниво Начинаещи.